Jak technologie mění finanční trh a hypotéky: Od digitálních podpisů po blockchain

Z trhu hypoték se v poslední době stala jedna bláznivá horská dráha, která se stále mění a predikovat její vývoj je takřka nemožné. I přesto je skvělé pozorovat moderní technologie a digitalizaci udávající zcela nový směr jízdy.
Z trhu hypoték se v poslední době stala jedna bláznivá horská dráha, která se stále mění a predikovat její vývoj je takřka nemožné. I přesto je skvělé pozorovat moderní technologie a digitalizaci udávající zcela nový směr jízdy. Možná změny vnímáte i vy sami, a nebo se s nimi dokonce setkáváte na denní bázi. Technologické inovace mají zejména vliv na vztah mezi klientem a finanční institucí, což s sebou nese zefektivnění služby a celou řadu dalších výhod, nicméně je tam pár sociálních dilemat, kterým je třeba věnovat pozornost. Kolikrát není díky digitalizaci potřeba osobních schůzek, a tak je komunikace s bankou založena jen na transakční bázi. Mezi bankou a klientem postupně vyprchává důvěra a osobní přístup založený na pravidelném osobním kontaktu s bankéřem. My totiž pevně věříme v to, že technologie jsou dechberoucí, nýbrž lidský kontakt nenahraditelný.
 

Hypoteční digitalizace budoucnosti

 
Digitální svět postupuje stále kupředu, a proto není překvapením, že se na trhu před nedávnem objevil produkt Trasa Digital Mortgage, který by měl bankám pomáhat urychlovat proces získání hypotéky. Program se skládá z několika bodů – identifikace klienta, ověření příjmů, ocenění nemovitosti, podpis smlouvy a posouzení úvěru-schopnosti. Více se o tomto systém můžete dozvědět přímo na webu Trasa https://www.thetrask.com/, kde mimojiné najdete také společnosti, u kterých se s produktem můžete setkat.
 

Důležité pojmy a termíny z oblasti finanční digitalizace se kterými se můžete aktuálně setkat

 
Digitální podpisy: S digitálními podpisy se setkáváme pořád častěji, ať už při předávání zásilky u PPL nebo v bance při podepisování smluv. Stávají se velkým pomocníkem, díky kterému lze snadno ověřit u žadatele schopnost splácet, čímž se značně urychluje celý proces získání hypotéky.
 
 
Blockchain a smart smlouvy: Blockchain je transparentním účetním systémem, který zaznamenává a ukládá informace o transakcích do tzv. bloků. Umožňuje rychlejší a efektivnější způsob převodu vlastních práv a snižuje riziko podvodů. O tom, jak detailně funguje blockchain se autor rozepsal zde v článku: https://www.kurzy.cz/zpravy/609930-blockchain–o-co-se-jedna-a-jak-funguje-1-dil/
 
Smart smlouvy, známé také jako chytré kontakty nebo inteligentní smlouvy představují programy a protokoly, které stanovují a definují principy a podmínky provedených transakcí mezi dvěma nebo více stranami právě v síti blockchain.
 
Umělá inteligence (AI) a chatboti: Určitě jste se už dostali do kontaktu se stále populárnějšími nástroji AI, neboli umělé inteligence. Častým nástrojem u bank najdete ve formě malého chatovacího okna na jejich webových stránkách. Tyto chatboti jsou schopni odpovědět na téměř jakoukoliv otázku. Výhodou pro finanční instituce je vyšší efektivita, díky chatu jsou schopni odbavit velké množství dotazů. Dalším velkým benefitem je poskytnutí 24/7 péče pro klienta. Pro klienta je výhodou rychlá odpověď, snadná dostupnost informací. I přes to jsou věci, u který je stále třeba osobního setkání, protože chatbot odpovídá z větší části obecně a nedokáže řešit konkrétní a komplexní problémy, které se týkají aktuální situace klienta.
 
Etické zásady a ochrana osobních údajů: Nemusíte se bát, finanční instituce jsou povinny chránit osobní údaje svých klientů a používat je pouze v souladu se zákony a podmínkami sjednanými s klientem. Údaje musí být řádně zabezpečeny, tak aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístup, ztrátě či poškození. Instituce využívají různé bezpečnostní opatření, jako je šifrování dat a pravidelné aktualizace softwaru, aby minimalizovaly riziko úniku nebo zneužití dat.
 
 

Závěr

Jak jsme v článku zjistili, technologie jsou velmi dobrým pomocným nástrojem pro zefektivnění a ulehčení práce, a i když se i my v Darfin opíráme o moderní technologie a využíváme naplno jejich potenciál, nic nenahradí osobní kontakt z očí do očí. A to je právě to, co nás na naší práci nejvíce baví. Právě během osobních schůzek společně budujeme důvěru a hledáme ta nejlepší řešení, které sednou na míru každému z Vás. V případě jakýchkoliv dotazů jsme tu od toho, abychom Vám podali pomocnou ruku a podpořili tak vaši cestu třeba o vysněném vlastním bydlení!
 
Tým Darfin
Výhodnější hypotéka s Darfinem - banner

Zůstaňte v kontaktu