Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

Využijte novou možnost investování a zajistěte si pohodové stáří. Díky Dlouhodobému investičnímu produktu můžete využít příspěvek zaměstnavatele i slevu na daních.

Co je to DIP?

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) je alternativou k nástrojům III. důchodového pilíře, tedy k penzijnímu spoření a soukromému životnímu pojištění. Hlavní výhodou, kterou DIP přináší, je variabilita finančních produktů, do nichž lze investovat. Ty totiž mnohdy nabízejí výrazně vyšší zhodnocení než tradiční produkty penzijního spoření. Dalšími výhodami jsou bezpochyby úlevy na daních a možnost příspěvku od zaměstnavatele. Pojďme se na tyto výhody podívat trochu blíže:

  • Více možností, do čeho investovat. Díky DIP můžete své peníze vkládat do široké škály investičních produktů a efektivně se tak zajistit na stáří, třeba skrze akcie, ETF nebo podílové fondy. Nabídka není tolik omezená jako u stávajícího penzijního spoření. Každý si tak může sestavit své portfolio na míru. Ať už jste v investicích konzervativnější, nebo se nebojíte zariskovat, vždy lze najít investiční produkty, které budou odpovídat vašim preferencím.

  • Sleva na dani. Zaměstnanci i OSVČ si mohou své vklady na DIP odečíst ze základu daně, a to až do výše 48 000 Kč za rok. Pokud tedy budete investovat 4 000 Kč měsíčně, na dani ušetříte celkem 7 200 Kč ročně. Pozor, limit 48 000 Kč se vztahuje dohromady na všechny 3 produkty zabezpečení na stáří (investiční životní pojištění, penzijní spoření a DIP). 

 

Výhodou oproti penzijnímu spoření však je, že si můžete do daní uplatnit celý vklad na DIP, ne pouze jeho část.

  • Příspěvek zaměstnavatele. Na DIP vám může přispívat zaměstnavatel. Z příspěvku stejně jako u penzijního spoření a IŽP neplatí zaměstnavatel odvody, tudíž je pro něj daňovým nákladem až do výše 50 000 Kč ročně za 1 zaměstnance (limit opět zahrnuje všechny 3 produkty zabezpečení na stáří). Z příspěvku neodvádíte daň a pojistné ani vy – proto je pro vás výhodnější zvýšení příspěvku zaměstnavatele než hrubé mzdy. Zaměstnavatel nesmí ovlivňovat zaměstnance při výběru poskytovatele DIP, neboť mu za to hrozí pokuta.

  • DIP při jednorázovém výběru není daňově nijak zasažen, na rozdíl od penzijního spoření, při kterém musí klient při výběru zaplatit 15% daň z výnosu

Nevýhodou DIP oproti klasickému penzijnímu spoření je to, že stát na tento produkt neposkytuje přímou finanční podporu. Tuto nevýhodu však kompenzuje fakt vyššího finančního zhodnocení a daňové slevy („dát do daní“ můžete až 48 000 Kč za rok a vklad na DIP lze uplatnit již od jedné koruny vkladu, na rozdíl od klasického penzijního spoření, kde si lze od daňového základu odečíst jen vklad převyšující 1 700 Kč).

shiny piggy bank

Lze DIP předčasně ukončit?

Jelikož je DIP formou zajištění se na stáří, je tak i koncipován a nastaven. Prostředky vložené do DIP je nutné držet do 60 let věku, nejméně pak 10 let od sjednání smlouvy. V opačném případě přijde střadatel o daňové výhody a bude muset zpětně doplácet daňové úlevy, které za dobu trvání smlouvy získal. V tomto ohledu se DIP nijak neliší od penzijního spoření.

Do čeho lze v DIP investovat?

Majetek v dlouhodobém investičním produktu může podle zákona zahrnovat tyto finanční produkty:

a) Peněžní prostředky (tedy hotovost).

b) Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu (například akcie, ETF a další cenné papíry dostupné na burze).

c) Dluhopisy vydané členskými státy EU, jejich centrálními bankami nebo komerčními bankami se sídlem v EU.

d) Cenné papíry kolektivního investování (například podílové fondy).

e) Deriváty, které nejsou investičním cenným papírem, a které jsou sjednány výhradně za účelem zajištění majetku vedeného na investičním penzijním účtu, je-li hodnotou, ke které se vztahuje hodnota tohoto nástroje, úroková míra, měnový kurz nebo měna.

Do DIP tedy nespadají například nedostatečně regulované firemní dluhopisy nebo kryptoměny a další alternativní investice.

Kdo nabízí DIP?

Dlouhodobý investiční produkt mohou nabízet regulované instituce pod dozorem a s licencí ČNB, tedy obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti nebo banky. 

V praxi to zpravidla vypadá tak, že poskytovatelé do své nabídky zařadili další variantu investování, kterou přizpůsobili podmínkám DIP (například zajistí přehledy vkladů pro daňové odpočty, hlídají dobu spoření, zajistí přijetí příspěvků od zaměstnavatelů atp.). O poskytování DIP musí informovat Českou národní banku, která je eviduje a seznam poskytovatelů uveřejní na svém webu.

Jak Vám můžeme s výběrem DIP pomoci?

Jelikož je poskytovatelů DIP celá řada a v jimi nabízených produktech je pro běžného člověka těžké se zorientovat, rádi Vám s procesem výběru pomůžeme. Vždy pracujeme s konkrétními finančními možnostmi a preferencemi klienta. Jelikož máme partnerství s celou řadou institucí nabízejících DIP, pomůžeme Vám navrhnout a zvolit ideální řešení, které Vám bude šité přímo na míru.

Kontaktujte nás pro bezplatnou konzultaci a zajistěte si tak lepší stáří!

Tým Darfin 💜

Výhodnější hypotéka s Darfinem - banner

Zůstaňte v kontaktu