Darfin finance

Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Online nabídka

Rychlé jednání

Nejnižší úrok

Holcina uvod final Darfin min

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.darfin.cz, provozovatelem je Darfin finance s.r.o, IČO: 09053000, se sídlem Praha, Klíčanská 493/1, Kobylisy, 182 00 Praha, společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložkou číslo 329912.

Provozujeme webové rozhraní (informační portál), v rámci kterého je možné získat nabídky a informace o jednotlivých finančních produktech na trhu.

Společnost Darfin finance s.r.o. je zapsána v registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru vedeném Českou národní bankou jako vázaný zástupce společnosti BEplan finanční plánování s.r.o. a je oprávněna zprostředkovávat spotřebitelský úvěr podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Kontaktní formuláře

V případě, že prostřednictvím stránek poskytne uživatel provozovateli své osobní údaje (jméno, příjmení, email, telefonní číslo a informace nezbytné k vyhotovení nabídky) budou tyto osobní údaje zpracovávány provozovatelem a jeho obchodními partnery v rozsahu nezbytném pro účely kontaktování uživatele s nabídkou finančních služeb poskytovaných provozovatelem nebo s nabídkou finančních služeb, které je poskytovatel oprávněn zprostředkovávat.

Cookies

Stránky používají tzv. cookies, což jsou malé soubory znaků uložené na počítači nebo jiném koncovém zařízení uživatele při návštěvě stránek. Cookies umožňují stránkám rozpoznat uživatelské nastavení z předchozích návštěv při návratu na ně. Dále ukládají informace o relaci nebo stanovují totožnost uživatele prostřednictvím jedinečného identifikátoru. Některé z těchto souborů jsou nezbytné pro optimální fungování stránek, jiné pomáhají stránkám analyzovat nebo umožňují zajistit lepší uživatelský zážitek (zapamatování si uživatele a uspořádání obsahu stránek dle preferovaných zájmů uživatele, což vede k ulehčení prohlížení stránek).

Stránky používá jak dočasné soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení uživatele jen po dobu trvání relace, tak trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele v závislosti na nastavené době existence konkrétního souboru cookie. Cookies jsou ve většině prohlížečů ve výchozím nastavení povoleny. Pokud nechcete cookies používat, nastavte si prosím tuto možnost ve vašem internetovém prohlížeči.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa z portálu YouTube, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil web těchto stran.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu 24 měsíců, nebo pokud uživatel nepotvrdí, že má o poskytované služby zájem, pokud je tato lhůta kratší.

Předávání osobních údajů subjektům třetích stran

Provozovatel předá osobní údaje následujícím subjektům:

  • Hypotéčním specialistům,
  • Bankovním specialistům,
  • Právním specialistům,
  • poskytovatelům a administrátorům informačních a telekomunikačních systémů,

za účelem uvedeným v odstavci Kontaktní formuláře sekce Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme. V případě uzavření smlouvy o hypoteční asistenci jsou příjemci oprávněni osobní údaje poskytnout subjektům poskytujícím hypoteční úvěry.

Jaká máte práva?

Máte právo na přístup k osobním údajům. Chcete-li vědět, jestli o vás provozovatel zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k vašim osobním údajům získat přístup.

Máte právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů. V případě, že se domníváte, že o vás provozovatel zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Provozovatel opravu provede bez zbytečného odkladu s ohledem na technické možnosti.

Máte právo na výmaz. V případě, že požádáte o výmaz, provozovatel vymaže vaše osobní údaje pokud:

  • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jinak zpracovány,
  • zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  • nebo to provozovateli ukládá zákonná povinnost.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů. V případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování vašich osobních údajů, můžete po provozovateli požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Máte právo na přenositelnost údajů. V případě, že chcete, aby provozovatel vaše osobní údaje, které zpracovává na základě vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, provozovatel vaší žádosti nebude moci vyhovět.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti. V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoli měnit. Provozovatel oznámí změny podmínek na stránkách. Souhlas se změnou a aktuálním zněním těchto Podmínek vyjádří uživatel tím, že bude tyto stránky nadále používat a využívat služeb provozovatele.